Hard work beats talent!

Privacyverklaring

MGB Models (MGB Netherlands), gevestigd te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
MGB Models – Eindhoven – +31611608813 – www.mgbmodels.com – info@mgbmodels.nl
Raymond de Liser is de Functionaris Gegevensbescherming van MGB Models. Hij is te bereiken via info@mgbmodels.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MGB Models verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– MGB Models verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Die persoonsgegevens die bijdragen tot het vinden van klanten en/of opdrachten voor de modellen.
– Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het doel is het vinden van klanten en/of opdrachten voor de modellen.
– MGB Models verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het vinden van klanten en/of opdrachten voor de modellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
MGB Models neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MGB Models) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De tijd dat het model gebruik maakt van de diensten van MGB Models.

Delen van persoonsgegevens met derden
MGB Models verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MGB Models gebruikt trackingcookies om het gebruik van de website te analyseren. Als u cookies in uw browser uitschakelt blijft de website 100% toegankelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MGB Models en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mgbmodels.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MGB Models wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MGB Models neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mgbmodels.nl